زيارة لمصنع “SYCTOM”

بتاريخ 02 جويلية 2007، زيارة لمصنع ” SYCTOM” رفقة السيد فرنسوا كانيلاس (CNIM)

mohamed ayachi ajroudi, mohamed ajroudi, paix, homme d affaire, inventeur, entrepreneur, humaniste